Kantelend perspectief voor grensregio’s: groeien aan de grens vergt langjarige rijksinzet

’Aan de grens begint Europa.’ Die zinsnede uit de brief van afgelopen voorjaar van staatsecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer vat in de kern samen waarom de grensgebieden beter verdienen. Geografisch gezien, vanuit Europees perspectief, ligt de Randstad juist perifeer. Kortom, het is tijd om ons beeld van de grensgebieden bij te stellen en de regio’s die tegen onze buurlanden aan liggen volop te ondersteunen om kansen en mogelijkheden te benutten.

Lees verder (RO magazine)

Dit artikel staat in een speciale editie van RO magazine over de kansen voor grensregio’s.