Nieuw: Kennisdossier Bevolkingsdaling: ontwikkeling en trends nu en door de jaren heen

In sommige regio’s groeit de bevolking niet langer en is er sprake van krimp. Krimp van het aantal inwoners en huishoudens. Vaak gaat dit gepaard met vergrijzing. Om deze regio’s vitaal en sterk te houden is kennis nodig. Het nieuwe kennisdossier geeft een gestructureerd beeld van de ontwikkeling en trends door de jaren heen. Ook is er aandacht voor het krimpbeleid van de overheid over de jaren heen en vindt u er praktijkvoorbeelden van aanpakken uit de regio’s.

Het kennisdossier is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden die met het thema bevolkingsdaling aan de slag zijn. Petro Kuijpers, strategisch adviseur bij de gemeente Peel en Maas: “In de regio Noord-Limburg werken we op een prettige manier samen aan dit thema. Ik ben ook geïnteresseerd in wat er gebeurt in andere regio’s en waar de landelijke overheid mee bezig is. Ik heb zelf niet altijd de tijd om dit uit te zoeken. Via Kennis voor krimp en het kennisdossier Bevolkingsdaling weet ik wat er speelt en ben ik goed op de hoogte.”