Onderzoek naar verlies van voorzieningen

Als voorzieningen door schaalvergroting of bevolkingskrimp (dreigen te) verdwijnen hebben plattelandsbewoners moeite met het accepteren van dit verlies. Zij zien vooral het verlies van semipublieke voorzieningen als een basisschool, dorpshuis of openbaar vervoer als negatief voor de leefbaarheid. Toch is het verdwijnen van de meesten geen probleem, ze zijn gewend met de auto toch al grotere afstanden te overbruggen. Wel is het een werkelijk probleem voor minder mobiele mensen.

Onlangs is een artikel verschenen over een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau