Oproep aan nieuw kabinet: verstevig de posities van grensprovincies

Grensprovincies kunnen nog veel meer bijdragen aan een beter en welvarender Nederland. Om dat te bereiken moet het kabinet meer geld en menskracht vrijmaken. De gezamenlijke provincies pleiten ook voor een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden.

‘Energietransitie, gezondheidszorg, innovatie, spoorverbindingen, arbeidsmarkt, veiligheid – Nederland doet zichzelf tekort als we voor dit soort ontwikkelingen alleen binnen de eigen grenzen kijken’, zegt commissaris van de Koning René Paas. Op 17 mei overhandigt hij namens alle provincies een brief (pdf) aan de nieuwe informateur Mariëtte Hamer.

Lees verder (provincie Groningen)