Over Kennis voor Krimp

Wat?

Kennis voor Krimp is een landelijk kennisplatform over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. Op deze website en in de nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws, bijeenkomsten, onderzoek en publicaties over dit thema en gerelateerde onderwerpen. Kennis voor Krimp zorgt zo voor verspreiding van actuele kennis over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling onder een brede groep geïnteresseerden en belanghebbenden in Nederland, zoals beleidsmakers, onderzoekers, maar ook bewoners, woningcorporaties en marktpartijen. Hiermee dragen we bij aan de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap rondom dit thema.

Wie?

Kennis voor Krimp wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gecoördineerd door Platform31. Samen met onze (regionale) kennispartners geven we vorm en inhoud aan de website en nieuwsbrieven.

Waarom?

In een aantal regio’s in Nederland is sprake van bevolkingsdaling. Er worden minder kinderen geboren, jongeren trekken weg en er treedt vergrijzing op. Zulke demografische ontwikkelingen hebben effect op allerlei terreinen in de samenleving, zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt, mobiliteit en de leefbaarheid in die regio’s.
Met Kennis voor Krimp bundelen we de kennis en ervaringen met bevolkingsdaling van verschillende regio’s en geven we een overzicht van relevante activiteiten en publicaties.Ook vindt u op deze website het kennisdossier Bevolkingsdaling. Dit kennisdossier informeert beleidsmakers, onderzoekers, adviseurs en initiatiefnemers over de trends en ontwikkelingen rond het vraagstuk. Ook voorziet het in duiding en praktijkvoorbeelden rondom bevolkingsdaling en gerelateerd beleid.

Informatie en contact

De Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling

Om de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap rond bevolkingsdaling te versterken, is in 2018 de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling opgericht. Op initiatief van het ministerie van BZK buigen vijf wetenschappers met variërende expertisegebieden zich over vraagstukken en beleid met betrekking tot bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. De bevindingen van de WRB worden actief gedeeld met de buitenwereld via de website, nieuwsbrieven en sociale media.

Kennis voor Krimp werkt samen met

en de lokale kennisorganisaties

en wordt gecoördineerd door Platform31.

Kennisagenda's 2017, 2014 en 2012