Bewoners blijven zich inzetten voor hun dorp, maar traditionele solidariteit staat onder druk

Het klassieke beeld van een gesloten en hechte dorpssamenleving klopt niet meer. Als gevolg van lossere sociale banden zijn traditionele vormen van solidariteit minder vanzelfsprekend geworden. Dat concludeert Joost Gieling. Hij onderzocht hoe bewoners met hun dorp verbonden zijn en hoe die binding samenhangt met de bereidheid om actief te worden in het dorp. Gieling gebruikte een landelijke en representatieve database waardoor de conclusies van toepassing zijn voor het gehele Nederlandse platteland.

Joost Gieling verdedigt zijn proefschrift A place for life or a place to live
Rethinking village attachment, volunteering and livability in Dutch rural areas
op 12 maart 2018.

Lees verder (Rijksuniversiteit Groningen, 7 maart 2018)