Behoefteverkenning wonen buitengebied

Provincie Groningen

De provincie Groningen wil nu op basis van een verkenning nagaan óf er een behoefte is om te wonen in het buitengebied. Zo ja, hoe groot is die behoefte, welke groepen hebben interesse in wonen.

De onderzoekers schatten de behoefte aan wonen in het buitengebied van netto ongeveer 2.500 woningen in de provincie Groningen tot 2030. Dit aantal is onderdeel van de voorspelde totale woningbehoefte in n de provincie tot 2030 van netto zo’n 20.000 woningen.

De onderzoekers herkennen vanuit de interviews drie behoeften van mensen die willen wonen in het buitengebied. Alleen beleid aanpassen is dan onvoldoende. Wat nu al kan, blijft hangen in een bureaucratisch proces. Er is steun nodig voor initiatiefnemers en een houding die ontwikkelingen probeert mogelijk te maken.
1. Meer variatie in bouwmogelijkheden: een groep mensen zoekt een woonvorm waarbij er meermogelijkheden zijn om hun woning op eigen wijze vorm te geven.
2. Minder bureaucratie en meer ondersteuning: er is behoefte aan meer ondersteuning bij het realiseren van wensen in het buitengebied,binnen het speelveld van regels en belangen.
3. Meer mogelijkheden om met meerdere huishoudens op een bestaand erf te wonen: binnen de totale groep mensen met de wens in het buitengebied te wonen is dit een kleine, maar wel groeiende vraag.

Lees verder (pdf, provincie Groningen)