Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

In deze notitie beschrijft het PBL wat de meerwaarde is van brede welvaart voor regionaal beleid en wat er nodig is om de potentie ervan te benutten. Brede welvaart zorgt voor een brede blik op hoe het gaat met de inwoners van de regio. Het bevorderen van brede welvaart vraagt echter om het maken van keuzes in wat vooral van belang is voor het welzijn van de inwoners en ten koste van wat dit mag gaan. Voor een effectief en efficiënt beleid is het maken van keuzes belangrijk én onvermijdelijk.

Lees de publicatie (PBL)

Zie ook: website Brede welvaart in de regio