Brede welvaart en mobiliteit

In deze notitie verkent het PBL wat het betekent als mobiliteit en mobiliteitsbeleid vanuit een bredewelvaartsperspectief worden beschouwd. Hieruit destilleren de onderzoekers zowel implicaties voor het mobiliteitsbeleid als de nieuwe kennisbehoefte die daaruit voortkomt.

Lees de publicatie (PBL)

Zie ook: website Brede welvaart in de regio