Brede Welvaart voor Limburg na corona

Hoe kan Limburg na corona bouwen aan een brede welvaart? Daarover gaat deze publicatie van Zuyd Hogeschool, Neimed, Etil en ArbeidsmarktInzicht.

De vier partners vinden het belangrijk de landelijke ontwikkelingen en sociaaleconomische trends en hun onderlinge afhankelijkheid specifiek te duiden op Limburgse schaal. In ‘Brede Welvaart voor Limburg na corona’ wordt vanuit uiteenlopende bestuurlijke en beleidsmatige perspectieven gekeken naar de mogelijkheden om te bouwen aan brede welvaart in Limburg.

Welvaart en welzijn

Gezondheid en economie zijn belangrijk, maar ook andere maatschappelijke thema’s dragen bij aan welvaart en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • onderwijs
  • veiligheid
  • toegankelijkheid van voorzieningen
  • de kwaliteit van de leefomgeving
  • sociale- en inkomensgelijkheid

De interviews in het boekje gaan in op de samenhang tussen verschillende domeinen. Zowel bij het signaleren van kwetsbaarheden als bij het benutten van kansen en synergiën voor Limburg.

Lees de publicatie (Neimed)