Essay: Korte voedselketens en de gemeente

De coronacrisis heeft voor een hernieuwde aandacht voor de herkomst van ons voedsel gezorgd. De kreet ‘Steun de lokale ondernemer’ klinkt luid. Tegelijkertijd kampt de agrarische sector in Nederland met structurele opgaven en is er een gespannen relatie tussen boeren en de samenleving. De sector lijkt toe aan nieuwe perspectieven. Het meer in korte ketens produceren en consumeren van voedsel lijkt kansen te bieden om ons voedselsysteem duurzamer en socialer in te richten. Creëert de coronacrisis momentum om hier slagen mee te maken? En welke rol kun je als gemeente spelen om deze ontwikkeling op lokaal niveau aan te jagen?

Deze vragen staan centraal in het essay Korte voedselketens en de gemeente. Om ze te beantwoorden, is de vakliteratuur bestudeerd en zijn interviews met diverse experts gevoerd. Het essay gaat achtereenvolgens in op:

  • Wat zijn korte voedselketens en goede voorbeelden daarvan;
  • Voedselketens anno corona;
  • Het belang van korte voedselketens;
  • Wat gemeenten al doen met korte voedselketens;
  • Kansen voor gemeenten om korte voedselketens verder te stimuleren.

Korte voedselketens en de gemeente is bedoeld voor (gemeente)ambtenaren die zich bezig houden met dit onderwerp.

Webinar Korte voedselketens en de gemeente

Wat zijn inspirerende praktijkvoorbeelden maar ook dillema’s bij korte voedselketense voor gemeenten? In het webinar Korte voedselketens en de gemeente is hier op ingezoomd. Ook is er gediscussieerd over welke kansen er nog liggen en hoe die te verzilveren. U kunt het webinar hier terugkijken.