Hoe benutten we de economische potentie van Twente?

De Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Twente. Met dit onderzoek leggen zij hiervoor de basis. Centraal staat de vraag: wat zijn nú de belangrijkste opgaven waar de regio Twente voor staat om haar economische potentie te benutten?

De zeven opgaven:

  • Werk aan een gedeelde visie
  • Werk aan de profilering van de regio
  • Vergroot de aantrekkelijkheid van de regio (vestigingsklimaat en woonomgeving)
  • Verbind talent aan de regio; op alle niveaus
  • Creëer een klimaat voor ondernemerschap
  • Kies voor kansrijke specialisaties
  • Voor opschaling is kapitaal nodig