Koersen op brede welvaart, navigeren op kennis

Advies over de inzet van kennis voor brede welvaart in Limburg

Dit rapport geeft advies over de inzet van kennis voor het sturen op brede welvaart in. Dit in aansluiting op het advies van de Brede Economische en Sociale Taskforce (BEST, 2020). Meer specifiek gaat het rapport in op de versterking van de kennisfunctie- en infrastructuur en de mogelijke rol en vormgeving van een Limburgs kenniscentrum ‘Centrum Brede Welvaart’.

Lees de publicatie (provincie Limburg)