Methodische beschrijving Gebrookerbos

Burgers die een nieuwe impuls geven aan open en leegstaande ruimtes die als gevolg van sloop zijn vrijgekomen. Biedt dat kansen om de kwaliteit en vitaliteit van krimpgebieden – in dit geval Heerlen-Noord – te kunnen vergroten? Draagt dit bij aan de kwaliteit van leven, op sociaal-cultureel en sociaal-economisch vlak? Op zoek naar antwoorden op deze vragen heeft Neimed meerjarig onderzoek gedaan naar de rol van burgerinitiatieven bij bottom-up gebiedsontwikkeling in het uitvoeringsproject Gebrookerbos. De eindrapporten van dit onderzoek zijn nu verschenen, waaronder een methodische beschrijving en indicatieve MKBA.