Zuidoost-Drenthe in de nieuwe geografie van de economie

Wat zijn de opgaven voor de economie en brede welvaart in de regio Emmen? De onderzoekers van de Rabobank plaatsen de economie van de regio in een historisch perspectief, om vooral te proberen te ‘verklaren’ waarom de regio achterblijft in economische ontwikkeling. Op initiatief van Ondernemend Emmen zijn enkele suggesties voor de strategische agenda voor de regio Emmen opgesteld.

Lees de publicatie (pdf) (Rabobank)