Promoting Social Justice and Equity in Shrinking Cities

Lees meer

Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen

Lees meer

Bottom–up initiatieven

Uitkomsten Kennistafel november 2019

Lees meer

Evaluatie van de Dorpsondersteuner

Lees meer

De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Lees meer

De kwalitatieve woningvraag in Twente

Een herijking van de prognoses tot 2030

Lees meer

Interregionaal verhuizen en de werkzekerheid van starters

Lees meer

Dwars door Nederland

Ruimtelijke verschillen in beeld

Lees meer

Klein land, grote keuzes

Ruimtelijke ordening richting 2050

Lees meer

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Lees meer

European Shrinking Rural Areas Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance (ESCAPE)

Lees meer

Verkenning Bevolking 2050

Lees meer

De regionale economie 2018

Lees meer

ITEM Grenseffectenrapportage 2019

Lees meer

Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

Lees meer

Regionale verschillen in werkzekerheid: de rol van beleid

Lees meer

Land in samenhang

Krimp en regionale kansengelijkheid

De 5 leden van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling schreven ieder vanuit een ander perspectief een essay over het huidige krimpbeleid van de overheid. Lees meer

Indicator risico op vervoersarmoede

Lees meer

Comparative analysis of rural poverty and inequality in the UK and the US

Lees meer

Evaluatie Krimpbeleid Provincie Groningen 2010-2020

Lees meer