Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart

Lees meer

PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050

Woningbouwveronderstellingen

Lees meer

PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: demografische veronderstellingen

Demografische veronderstellingen

Lees meer

Die Zukunft der Regionen in Deutschland

Zwischen Vielfalt und Gleichwertigkeit

Lees meer

De bus over de grens

Grensoverschrijdende busverbindingen in Nederland

Lees meer

Kennisdossier Onderwijs en Krimp

Toekomst van de Friese onderwijsvoorziening

Lees meer

Brede Welvaartsindicator (BWI)

Lees meer

Leven in Fryslân

Lees meer

Toekomst Oldambster boerderijen

Lees meer

Land van Cuijk

verkenning naar samenhang in opgaven en toekomstperspectief voor het buitengebied

Lees meer

Ontwikkeling van de leegstand in krimpgebieden

Lees meer

De woningmarkt en leefbaarheid in krimpgebieden

Uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2018 en CBS data

Lees meer

Vernieuwingskracht in krimpgebieden

Evaluatie Experimenten Bevolkingsdaling derde ronde

Lees meer

De stedenbanden als brug tussen Randland en Randstad

Lees meer

Grenzenloos Talent

Lees meer

Empty Planet

The shock of global population decline

Lees meer

Lage SES en gezond gedrag

Lees meer

Dorpen in Groningen. Ontdek je dorp en ontwikkel het samen verder

Lees meer

Mechanismen van en interventies bij intergenerationele armoede: Een literatuuronderzoek

Lees meer

De laatste school..?

Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

Lees meer